fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – rejestracja kont w Strefie Architekta na stronie www.dormaxdesign.pl

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Dormax Design z siedzibą w Warszawie przy ul. Klukowskiej1.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@dormaxdesign.pl, pod numerem telefonu (22) 511 22 62 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podanie danych osobowych w związku z rejestracją i utrzymaniem konta użytkownika na stronie internetowej www.dormaxdesign.pl w zakładce Strefa Architekta  jest dobrowolne, ale stanowi niezbędny warunek rejestracji i utrzymania konta oraz korzystania z jego funkcjonalności.

Pana / Pani dane będą przetwarzane w celu rejestracji i utrzymania konta użytkownika na stronie internetowej www.dormaxdesign.pl w zakładce Strefa Architekta oraz korzystania z funkcjonalności tego konta – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Pana / Pani zgoda oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o rejestrację i utrzymanie konta użytkownika, której jest Pan / Pani stroną.

W związku z przetwarzaniem Pan / Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana / Pani nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

Pana / Pani dane będą przechowywane przez czas niezbędny dla utrzymywania Pana / Pani konta użytkownika na stronie internetowej www.dormaxdesign.pl w zakładce Strefa Architekta, tj. do czasu zgłoszenia przez Pana / Panią żądania usunięcia konta lub jego usunięcia z inicjatywy administratora.

Pana / Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie umowy zawartej z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora (np. dostawca usług IT, podmiot świadczący usługi hostingowe dla strony internetowej www.dormaxdesign.pl). 

Przysługuje Panu / Pani prawdo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana /Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu /Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania).

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan /Prani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.